Canal Ètic

El Canal Ètic es regeix pels principis de confidencialitat, respecte i veracitat.
Tota persona que comuniqui o denunciï de bona fe gaudirà de la deguda protecció conforme al que estableix la normativa aplicable.

Específicament, tota persona treballadora de Camp i Secció de Crèdit dels Torms, SCCL o altre subjecte protegit per la normativa, que utilitzi de bona fe el Canal Ètic per denunciar eventuals irregularitats, ja sigui de forma anònima o de manera confidencial, tindrà dret a ser protegit tal com s’estableix a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i normativa d’aplicació.

El Canal Ètic s’ha dissenyat per a que el denunciant que vulgui mantenir-se en l’anonimat ho pugui fer amb les garanties suficients.

Qualsevol acció contra la persona denunciant, que es pugui entendre com una amenaça, discriminació o represàlia per efectuar una denúncia, tindrà consideració d’infracció a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i es tramitarà d’acord amb la legislació que resulti d’aplicació.

També es vetllarà per la confidencialitat de l’informant en el supòsit que no hagi utilitzat el canal intern previst i/o hagi informat a persones diferents de responsable del sistema.

De manera més concreta, alguns dels principals drets de l’informant previstos són els següents:

• El dret a no formular denúncia a través del sistema intern i optar directament pel canal extern d’informació (art. 16).
• El dret a denunciar identificant-se o anònimament, per escrit o verbalment (art. 7).
• El dret a justificant de recepció de la comunicació [art. 9.2.c)].
• El dret a la confidencialitat en cas de fer servir una altra via de comunicació diferent al sistema intern [art. 9.2.g)].
• El dret a rebre comunicació de la tramesa de la denúncia a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (art. 23) i de la revelació de les seves dades confidencials (art. 33.3).
• El dret que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones i al fet que no es puguin obtenir dades que permetin la seva identificació (art. 33.1 i .2).

Aquests drets hauran de ser garantits a nivell intern, per part del personal encarregat del sistema.

Accediu al Canal Ètic aquí

Descarregueu el codi Ètic aquí

Descarregueu la Política de gestió del canal ètic aquí

Bústia de suggeriments