Projectes

Leader de Ponent

Projecte subvencionat convocatòria 2019:
“Millora del sistema d’obtenció de rendiments de la cooperativa”.

La inversió  realitzada ha estat la compra d’un espectòmetre per poder mesurar el contingut total de grassa i humitat de l’oliva just en el moment de la seva recepció i determinar la qualitat del producte final aportat pel soci.