L’Entitat

La cooperativa del camp Els Torms va ser fundada el 1951, gràcies a les inquietuds d’una sèrie de pagesos del poble, que veient com no treien profit de les seves collites, van decidir ,en un acte de valentia, comprar un molí d’oli que hi havia al poble, i gestionar-se la producció ells mateixos.

Gràcies a aquest esforç i a l’esforç que generació rera generació s’ha mantingut, hem decidit donar un pas més, i treure al mercat l’Olier, l’oli de la cooperativa Camp i Secció de Crèdit dels Torms.

L’olier és el fruit de l’esforç dels pagesos i pageses dels Torms.

Projectes

Leader de Ponent

Projecte subvencionat convocatòria 2019:
“Millora del sistema d’obtenció de rendiments de la cooperativa”.

La inversió  realitzada ha estat la compra d’un espectòmetre per poder mesurar el contingut total de grassa i humitat de l’oliva just en el moment de la seva recepció i determinar la qualitat del producte final aportat pel soci.